RumplestiltskinA free knitting pattern by Chr…

Rumplestiltskin

A free knitting pattern by

Christin Kimsey